โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

ไข้เลือดออก สาเหตุหลักของโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ติดต่อได้อย่างไร ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อ … Read more