โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

โต๊ะ อธิบายการออกแบบโต๊ะรวมถึงการสร้างท็อปโต๊ะและผ้ากันเปื้อน

โต๊ะ การทำโต๊ะเป็นโครงการระดับเริ่มต้นที่ดี สำหรับช่างไ … Read more