โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

ตั้งครรภ์ อธิบายโรคชามือจากโพรงฝ่ามือกดทับเส้นประสาทระหว่างตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์ อาการชาที่มือและรู้สึกเสียวซ่า ระหว่างตั้งครร … Read more

ความดันโลหิตสูง ถ้าอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นตอนตื่นนอน เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง เมื่อพูดถึงความดันโลหิตสูง หลายคนรู้ดีว … Read more