โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

เลือดกําเดา และ โรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น สาเหตุจากอะไรบ้าง?

เลือดกําเดา

เลือดกําเดา ไหล เป็นภาวะจมูกที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ … Read more