โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

ชา ทำความเข้าใจและอธิบายข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับชา

ชา

ชา เครื่องดื่มที่บริโภคมากที่สุดในโลก รองจากน้ำ ด้วยคุณ … Read more