โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

เรื่องตลก การล้อเลียนตัวเอง เป็นเรื่องตลกและไม่เป็นอันตรายหรือไม่อธิบายได้ ดังนี้

เรื่องตลก

เรื่องตลก การล้อเลียนตัวเอง บางครั้งก็ยากที่จะแยกแยะควา … Read more