โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

วัคซีน อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตรีมีครรภ์ควรได้รับวัคซีนชนิดใด

วัคซีน

วัคซีน หากแม่ที่กำลังจะป่วยระหว่างตั้งครรภ์ จะรู้สึกไม่ … Read more