โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

โรคปอด ความรุนแรงของโรคปอดสะท้อนให้เห็นอยู่ในตำแหน่งของผู้ป่วย

โรคปอด

โรคปอด ความรุนแรงของโรคปอด ยังสะท้อนให้เห็นอยู่ในตำแหน่ … Read more

ความทรงจำ และการสูญเสียความทรงจำของผู้ป่วย

ความทรงจำ

ความทรงจำ เสื่อม เมื่อสูญเสียความจำ ข้อมูลการสำรวจประชา … Read more