โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

ต่อมลูกหมาก ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ชายที่มีบุตรยากต้องตรวจต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมาก ท่อนำอสุจิเพศชายจะต้องผ่านต่อมลูกหมาก ต่อมล … Read more