โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

ดีเอ็นเอ เครื่องตรวจดีเอ็นเอ ความเสียหายของดีเอ็นเอ อธิบายได้ ดังนี้

ดีเอ็นเอ

ดีเอ็นเอ เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมของเรา จาก … Read more