โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

การเสริมหน้าอก การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจเสริมหน้าอก

การเสริมหน้าอก

การเสริมหน้าอก เป็นขั้นตอนการผ่าตัดเสริมความงามที่ได้รั … Read more

ขนุน เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานขนุนทำให้สุขภาพดีขึ้นได้จริงหรือไม่

ขนุน

ขนุน หรือที่รู้จักกันในชื่อต้นขนุน เป็นผลไม้เมืองร้อนที … Read more

ธุรกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างองค์กรธุรกิจที่คล่องตัวสามารถทำได้ดังนี้

ธุรกิจ

ธุรกิจ ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน … Read more

ซีลีเนียม อาหารและโภชนาการอาหารอะไรบ้างที่มีแร่ธาตุซีลีเนียม

ซีลีเนียม

ซีลีเนียม ซึ่งมักเรียกกันว่าแร่ธาตุรองเนื่องจากมีความต้ … Read more

เอชพีวี การติดเชื้อเอชพีวีไวรัสร้ายแรงที่ซุ่มซ่อนอยู่ทั้งชายและหญิง

เอชพีวี

เอชพีวี การติดเชื้อ HPV Human Papillomavirus HPV คือการ … Read more

เครื่องดื่มไม่มีน้ำตาล ถอดรหัสเครื่องดื่มเผยความจริงเกี่ยวกับน้ำตาล 0%

เครื่องดื่มไม่มีน้ำตาล

เครื่องดื่มไม่มีน้ำตาล การให้ความสำคัญกับทางเลือกที่คำน … Read more

มังสวิรัติ การสำรวจการกินมังสวิรัติของนักกีฬาให้ประโยชน์หรือไม่

มังสวิรัติ

มังสวิรัติ การผสมผสานระหว่างการกินเจกับกีฬาได้รับความสน … Read more

วางแผนครอบครัว ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการวางแผนครอบครัว

วางแผนครอบครัว

วางแผนครอบครัว ในยุคแห่งความก้าวหน้าและทางเลือก การคุมก … Read more

กระดูกและข้อ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะกระดูกและข้อที่พบบ่อยในเด็ก

กระดูกและข้อ

กระดูกและข้อ ภาวะกระดูกและข้อในเด็กอาจส่งผลต่อการเจริญเ … Read more

อารมณ์ไม่ดี ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องคุณจากอารมณ์ไม่ดี

อารมณ์ไม่ดี

อารมณ์ไม่ดี คุณเคยประสบกับอารมณ์ที่ลดลงอย่างกะทันหันหรื … Read more