โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

การพยากรณ์อากาศ ของนักอุตุนิยมวิทยา มีผลดีต่อผู้คนอย่างไรบ้าง

การพยากรณ์อากาศ

การพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก จะสามารถเข้าถึง … Read more