โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

กล้าม อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างในโครงสร้างของกล้ามเนื้อของพื้นปาก

กล้าม

กล้าม กล้ามเนื้อแคบและยาวในโดลิโคเซฟา กล้ามเนื้อกว้างแล … Read more