โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

การอ่าน ข้อดีวิธีการอ่านหนังสือด้วยความเร็วและสามารถจำได้เยอะขึ้น

การอ่าน

การอ่าน ก่อนสอบมีอะไรให้เรียนรู้ จะมีเวลาอ่านหนังสือเรี … Read more