โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

โรคเอดส์ การวินิจฉัยและการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี

โรคเอดส์

โรคเอดส์ เป็นโรคติดเชื้อที่อันตรายมาก เกิดจากการติดเชื้ … Read more