โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

กล้ามเนื้อ หัวใจตาย เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูง ควรป้องกันอย่างไร?

กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ หัวใจตาย คุณต้องการควบคุมความดันโลหิต ควรพัฒ … Read more