โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

กรดอะมิโน อธิบายกรดอะมิโนที่มีผลต่อสุขภาพและผลประโยชน์ทางปัญญา

กรดอะมิโน

กรดอะมิโน พบได้ตามธรรมชาติในใบชาและเห็ดโปแลนด์ ที่รับปร … Read more