โรงเรียนบ้านวังหวาย

หมู่ที่ 3 บ้านวังหวาย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 8747829

โทรศัพท์ อัตราการใช้ระบบของโทรศัพท์ในแต่ละทวีป

โทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์หมายถึงอัตราการใช้โทรศัพท์คงที่ และอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้น นั่นคือมูลค่าที่สูงขึ้นของโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นเจ้าของโดยทุกๆ 100 คน อัตราการใช้โทรศัพท์พื้นฐานและอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือ หมายถึงอัตราส่วนของจำนวนโทรศัพท์ทั้งหมดในบางภูมิภาคหรือประเทศ

รวมถึงต่อจำนวนประชากรทั้งหมดของภูมิภาคนั้น หรือประเทศและหน่วยของการวัดคือ แผนกร้อยคน นั่นคือจำนวนโทรศัพท์เฉลี่ยที่ทุกๆ 100 คนเป็นเจ้าของ จำนวนโทรศัพท์ทั้งหมดหมายถึง จำนวนโทรศัพท์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ รวมถึงเครือข่ายการสื่อสารส่วนตัวรวมถึงการแลกเปลี่ยนสมาชิก

โทรศัพท์

การมีอัตราการใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเมืองสมัยใหม่ อัตราการใช้โทรศัพท์ในประเทศที่มีความทันสมัยสูงคือ 80 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศที่มีความทันสมัยระดับกลางคือ 60 เปอร์เซ็นต์ อัตราการใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพหมายถึง อัตราการใช้โทรศัพท์คงที่และอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้น

ในทำนองเดียวกัน อัตราการใช้โทรศัพท์บ้าน และอัตราการใช้ระบบของสายโทรศัพท์หลัก สามารถนำมาใช้เพื่อวัดระดับการพัฒนาโทรคมนาคมของประเทศได้เช่นกัน อัตราการใช้โทรศัพท์ในครัวเรือนหมายถึง เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่มีบริการโทรศัพท์ เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานของระดับการบริการสากลของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

อัตราการใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพทั่วโลก โทรศัพท์มือถือคือ 49.45 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากทวีปที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ยุโรปโดยประมาณ 124.03 เปอร์เซ็นต์ตามด้วยโอเชียเนียที่ 110.3 เปอร์เซ็นต์ และต่ำสุดคือแอฟริกาที่ 12.25 เปอร์เซ็นต์ ในเอเชียคือ 37.39 เปอร์เซ็นต์และอเมริกาคือ 80.06 เปอร์เซ็นต์

ในหมู่พวกเขา 56 ประเทศและภูมิภาคมีอัตราการใช้โทรศัพท์มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ 33 ในยุโรป 11 ในเอเชีย 10 ในอเมริกา 2 ในโอเชียเนียและที่ไม่มีในแอฟริกา 11 ประเทศ และภูมิภาคที่มีเอเชียมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ อิสราเอล 155.97 เปอร์เซ็นต์ ญี่ปุ่น 119.86 เปอร์เซ็นต์ เกาหลีใต้ 128.56 เปอร์เซ็นต์ สิงคโปร์ 144.02 เปอร์เซ็นต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 128.37 เปอร์เซ็นต์ กาตาร์ 118.56 เปอร์เซ็นต์ บาห์เรน 130.02 เปอร์เซ็นต์

โทรศัพท์ พื้นฐานในขั้นตอนนี้จำนวนสายโทรศัพท์พื้นฐานในโลกคือ 1,264.05 ล้าน โดยอัตราการของสายหลักอยู่ที่ 19.84 เปอร์เซ็นต์ จำนวนสายโทรศัพท์หลักในโลกเพิ่มขึ้นจาก 974.9 ล้านสาย เมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็น 1264.05 ล้านสายในปัจจุบัน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 5.3 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเติบโตสูงสุดคือ11.9 เปอร์เซ็นต์ ในเอเชียและ 7.8 เปอร์เซ็นต์

ในแอฟริกาอัตราการเติบโตในอเมริกาและยุโรปต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นสัดส่วนของสายหลักในอเมริกาและยุโรปในโลกจึงลดลง สัดส่วนอเมริกาของจำนวนสายหลัก 32.09 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2538 ลดลงในปี 2548 23.47 เปอร์เซ็นต์ในยุโรปสัดส่วนลดลงจาก 38.18 เปอร์เซ็นต์เป็น 25.99 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากการพัฒนาโทรศัพท์ในเอเชียเร็วขึ้น สัดส่วนโทรศัพท์ในเอเชียก็ 26.36 เปอร์เซ็นต์ โทรศัพท์มือถือของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในโลกอยู่ที่ 213.07 ล้านคน และอัตราการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 23.19 เปอร์เซ็นต์ จำนวนโทรศัพท์มือถือในโลกเพิ่มขึ้นจาก 74.02 ล้าน

เมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็น 2.13707 ล้าน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 23.6 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาแอฟริกาพัฒนาเร็วที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 52.8 เปอร์เซ็นต์ตามด้วยเอเชีย 28.7 เปอร์เซ็นต์ การพัฒนาที่ช้าที่สุดคือ โอเชียเนียและยุโรป รวมถึงสัดส่วนของผู้ใช้มือถือในเอเชียในโลกอยู่ที่ 39.76 เปอร์เซ็นต์รวมถึงแนวโน้มการพัฒนา

ในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์ของโลกเป็นแบบโพลาไรซ์ อัตราการใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพโดยรวมนั้นต่ำมากในบางภูมิภาค ในปี 2548 50 ประเทศและภูมิภาคที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดยคิดเป็น 24.6 เปอร์เซ็นต์ของประเทศทางสถิติและ 31 ในแอฟริกามี 12 ในเอเชียและไม่มีในยุโรปแอฟริกา

ในเอเชียคิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต์และ 24 เปอร์เซ็นต์ของ 50 ประเทศตามลำดับมี 56 ประเทศและภูมิภาคที่มีอัตราการใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่า 100 เปอร์เซ็นต์คิดเป็น 27.58 เปอร์เซ็นต์ โดย33 แห่งในยุโรปคิดเป็น 59 เปอร์เซ็นต์จาก 56 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในประเทศและภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยากจน

 

 

 

 

อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจต่อได้ที่ อาการ ลำไส้แปรปรวนและการดูแลตัวเองด้วยการทานอาหาร